Erişim Kolaylığı Araçları

Skip to main content

Her çocuk için adil ve eşit bir eğitim istiyor, çocukların iyi olma hallerini destekleyerek okulla bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. 

2010'dan bu yana çocuklarla spor ve sanat temelli atölyeler, bakım verenler ve öğretmenlere güçlendirici faaliyetler yürütüyor;
psiko-sosyal destek çalışmalarıyla bire bir takip ediyoruz. 
Beslenme ve eğitim bursu gibi sosyal destek programı ile çocukları bütüncül bir sistem ile destekliyoruz.

2010'dan beri
2015'ten beri
2015'ten beri

Duyurular 


Başladı

“Ücretsiz Beslenme, Eşit Eğitim” projesi başladı

Kasım 2023 tarihinde Günbağı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği ve araştırmacı Aysun Koca ile birlikte, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri (HURIDOCS) tarafından desteklenen proje başladı.

Bu proje kapsamında çocukların okullarda beslenme hakkına erişebilmesi için uygulanabilir bir model sunup, bu konunun önemi üzerine bir izleme ve savunuculuk kampanyası yürüteceğiz.


Tamamlandı

“Dijital Dünyada Güvendeyim” ve “Dijital Dünyada İyi, Özgür ve Güvenli Yaşam” projeleri tamamlandı

“Zaten ben derneği hep böyle bir deneyim yuvası olarak görüyorum.” (Nisanur, 17) 

Çocukların Dijital Dünyada Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadelede Güçlendirilmesi: Çocuk Haklarının Çocuk Katılımı ve Alt Hibe ile Desteklenmesi projesi Mikro-Fon programı tarafından desteklenen, “Dijital Dünyada Güvendeyim” ve “Dijital Dünyada İyi, Özgür ve Güvenli Yaşam” projeleri tamamlandı. 

SGD’nin uzun yıllardır çalışmalarına katılan ve artık 16-18 yaş arasında olan 5 gençle birlikte proje hazırlama ve yürütme deneyimini yaşadık. 

Projeler ile çocukların dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçladık. Çocuk katılımı ve akran öğrenmesi temelinde çalışmaları yürüttük.