Erişim Kolaylığı Araçları

Skip to main content
Dernek, okul

Çocuklarla dernek mekânında ve okullarda sanat, spor-beden hareketi ve masal; kadınlarla dernek mekânında okuma pratiği ve sosyal haklar atölyelerini uyguluyoruz.

Lise ve açıköğretim

Uzun yıllardır SGD'nin çalışmalarına katılan ve artık 15-18 yaş arasında olan gençlerle, ilgileri ve ihtiyaçlarına uygun atölyeler düzenliyoruz.

Bu atölyelerde, gençlerin farklı ifade alanlarına erişmelerini, birlikte karar almalarını ve üretmelerini amaçlıyoruz. 

Dernek, okul

2016'da, kadınların talebi ve organizasyonuyla başlayan çalışmalar, temel faaliyetlerimizden birisi oldu, zaman içerisinde kadınların ihtiyaçlarına göre şekillendi.

Kadın çalışmaları, şu cümleyle başlamıştı: "Çocuğumun ödevlerine yardım edemiyorum, okuma-yazma öğrenmek istiyorum."

Çocuk, kadın

Psikososyal destek, kişilerin psikolojik sağlamlıklarını, başa çıkma mekanizmalarını ve kaynaklarının güçlendirmesini amaçlar. Yapılan bireysel görüşmeler ile kişilerin iç ve dış kaynakları keşfedilir, iyi olma halleri desteklenir.

SGD olarak yetişkinler ve çocuklarla psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz.

Dernek

Sosyal, hukuki ve psikolojik destekler başta olmak üzere kamu ve sivil toplum kuruluşlarının sağladığı desteklere ilişkin temel bilgiler.

Başlangıç noktası olabilecek şekilde temel düzeyde bilgilendirme ve iletişim bilgileri bulunmaktadır.