Erişim Kolaylığı Araçları

Skip to main content

Çocuk çalışmaları


6-14 yaş arası çocukların çocukların iyi olma hallerini ve sosyal becerilerini destekleyecek atölyelerle okulla bağlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz

Dernek mekanında ve okullarda, spor-beden hareketi, masal, ritim, stop-motion animasyon, fotoğraf gibi sanat ve spor temelli atölyeler yapıyoruz. Bireysel Psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz.

Atölyelerle çocukların duygularını tanımaları ve ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri, yaratıcılıklarını geliştirmeleri, akranları ile iletişimlerini güçlendirmeyi, birlikte ve koordineli hareket edebilmelerini destekliyoruz. 

Çocuklarla uzun dönemli ve düzenli faaliyetler yürütüyoruz. Bu sebeple, uzun yıllar çalıştığımız çocuklarla, onların taleplerine uygun gençlik faliyetleri planlıyoruz. Gençlik faaliyetine katılan gençlerin, çocuk atölyeleri düzenlemelerine, atölyelerde kolaylaştırıcı olmalarına katkı sağlıyoruz. SGD'nin atölyelerinde gönüllü olmalarını teşvik ediyoruz.