Erişim Kolaylığı Araçları

Skip to main content

Kadın çalışmaları


2016'da, kadınların talebi ve organizasyonuyla başlayan çalışmalar, temel faaliyetlerimizden birisi oldu, zaman içerisinde kadınların ihtiyaçlarına göre şekillendi.

Kadın çalışmaları, şu cümleyle başlamıştı: "Çocuğumun ödevlerine yardım edemiyorum, okuma-yazma öğrenmek istiyorum."

Derneğimizde, haftalık buluşmalarda kadın sağlığı, bireysel ihtiyaçlar, sosyal haklar ve iletişim gibi konularda sohbet ediyoruz.

Okullarda, bakım verenler ile bir araya gelip çocuk güvenliği, çocuklarda duygu düzenleme, dijital dünyada ebeveynlik, beslenme gibi konularda konuşuyoruz.

Piknik gibi geziler planlıyor, müzeleri ziyaret ediyoruz.

Psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz. 

Kadınlarla bir araya gelip, iyi olma hallerini desteklemeye ve nefes alabilecekleri bir alan açmaya  çalışıyoruz.

“Mesela kendimi geliştirdim. Yolu öğrendim. Mesela hastaneye gidiyorum hiç kimseye sormadan kapılardan okuyorum.”

Kadın Görüşü

“Ben bir a harfini bilmeyen bir insan şu an her şeyi okuyabiliyorum çok şükür. Damla damla işte.”

Kadın Görüşü