Erişim Kolaylığı Araçları

Skip to main content

Devam eden projeler


Kurumsal Destek

Haklara Destek Programı

2022-2024

SGD’nin kurumsal kapasitesini güçlendirerek, finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlamak; bütüncül bir model geliştirmek ve yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır.

Ücretsiz Beslenme, Eşit Eğitim

Destekçi: Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) ve İnsan Hakları Bilgi ve Belge Sistemleri (HURIDOCS) Proje ortakları: Günbağı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, araştırmacı Aysun Koca

Kasım 2023-Temmuz 2024

Çocuk yoksulluğunun bir insan hakkı ihlali olmasının vurgulanması ve çocuk yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla okullarda ücretsiz beslenme desteğinin sağlanmasının önemi üzerine bir izleme ve savunuculuk çalışması yürüteceğiz.

Risk Altındaki Çocukların Güçlendirilmesi

EMpower Vakfı

Ocak 2024-Aralık 2025

Risk altındaki çocukların iyi olma hallerini destekleyerek okulla bağlarını güçlendirmek hedeflendi. Bu hedefe ulaşabilmek için çocukların kendini ifade etme, kaygıyla mücadele etme, karar verme becerileri bakımından güçlendirilmesi amaçlandı. Bunun yanında, SGD’nin bütüncül, kapsayıcı çalışma yöntemlerini bir model olarak deprem bölgesindeki yerelde pilot bir uygulama ile yaygınlaştırmak hedeflendi.

Kurumsal Destek

Dalyan Vakfı

Ocak 2024-Aralık 2025

SGD’nin kurumsal kapasitesini güçlendirerek, finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Hayalimdeki Okul

Sabancı Vakfı

Ağustos 2023-Haziran 2024

SGD, Başvuran kurum Günbağı Köyü Kültür Ve Dayanışma Derneği ile proje ortağı olarak yer almaktadır.

Türkiye’nin birçok yönden oldukça farklılaşan bölgeleri olan İstanbul ve Erzincan’da yaşayan risk altında, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz bırakılan ve gençlerin içinde bulundukları eğitim ortamlarının onların özel ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmasının desteklenmesi amaçlandı.