Erişim Kolaylığı Araçları

Skip to main content

Tamamlanan projeler


Dijital Dünyada İyi, Özgür ve Güvenli Yaşam

Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC)

Ağustos 2023-Aralık 2023

Çocukların dijital dünyada güvende olabilmeleri için erişebilecekleri eğlenceli sosyal medya içerikleri üretilmesi amaçlandı.

Dijital Dünyada Güvendeyim

Uluslararası Çocuk Merkezi-Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı Mikro-Fon Programı/Yürütücüler: Nisanur Aktulum, Yusuf Başaran, Pınar Mukbil, Melek Fadıloğlu, Seymen Gharib

Ağustos 2023-Ocak 2024

Gençlerin ve çocukların dijital okur-yazarlıklarının geliştirilmesi yoluyla dijital haklar ve güvenliğe dair güçlendirilmesi amaçlandı. SGD’nin uzun yıllardır çalışmalarına katılan ve artık 16-18 yaş arasında olan gençlerle birlikte hazırlandı. Gençlerle ortak bir şekilde yürütüldü.

Eğitim Hakkı için Beslenmeye Erişim

Sivil Toplum için Destek Vakfı Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Fonu

Aralık 2022-Ekim 2023

Okuldaki paydaşlardan olan öğretmenler ve bakım verenlerin hak temelli bir bakış geliştirerek çocukların beslenme desteğine erişimlerine bilgi düzeylerinde olumlu değişim yaratılmak amaçlandı.

Genç Sesler

İsveç Başkonsolosluğu, Proje Ortağı: İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Ağustos 2022-Ocak 2023

Çocukların/gençlerin kendilerini ve gündemlerini ifade etmeye teşvik edilmesi, çocuk katılımı uygulamalarını artırmaya yönelik farklı yöntem ve araçların üretilmesi, paylaşılması ve tartışılması amaçlandı.

Dalyan Atölye

Dalyan Vakfı

Haziran 2022-Temmuz 2023

Karagümrük bölgesinde yaşayan risk altındaki, dezavantajlı ve ayrımcılığa maruz kalan çocukların iyi olma hallerini destekleyici çalışmalar yaparak okulla olan bağlarını güçlendirmek amaçlandı.

Kurumsal Destek

Dalyan Vakfı

Ekim 2022-Mart 2023

SGD’nin kurumsal kapasitesini güçlendirerek, finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlamak hedeflendi.

Finansal Sürdürülebilirlik için Kurumsal Destek

Sivil Toplum için Destek Vakfı Çocuk Fonu

Aralık 2021-Şubat 2023

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla profesyonel çalışanlarının uzun dönemli çalışma yapması, mevcut mekanını koruması, kaynak geliştirme faaliyetlerini bütüncül olarak ele alınması amaçlandı.

Birlikte İyiyiz

GIZ-Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu

Haziran 2021-Haziran 2022

Hizmetlere ve haklara erişimi sınırlı olan risk altındaki çocukların ve kadınların bilgi düzeylerini arttırmak, eğitim hakkına eşit şekilde erişilmesi için destek sağlamak ve sosyal uyumu arttırmak amaçlandı.

Kurumsal Destek

Haklara Destek Programı

Kasım 2020 - Haziran 2021

Eşit ve adil eğitime erişim, okulu terki önleme genel amacına yönelik olarak SGD tarafından kullanılan yöntem ve yaklaşımların sürdürülebilirliği, yaygınlaştırılması amaçlandı. 

Okula Dönüş

Sivil Toplum için Destek Vakfı

Kasım 2020-Haziran 2021

Fatih bölgesinde risk altındaki okulu terk etmiş, uzun süre devamsızlık yapma eğiliminde olan, okul sisteminde kayıtlı gözüküp herhangi bir sebeple okula hiç gitmeyen veya yaşı nedeniyle örgün eğitim sisteminin dışında kalmış çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi ve okulu terk etmelerinin önlenmesi amaçlandı.

Okulda Oyun ve Harekete Alan Aç

GIZ-Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu

Ekim 2019-Nisan 2021

Eğitim ortamlarının risk altındaki çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik kurgulanması yolu ile okulla olan bağının güçlenmesi; öğretmenlerin ve annelerin hakları ve zorlu davranış gösteren çocuklar konusunda bilgilendirilerek okul terkinin önlenmesi amaçlandı. 

Atölyeler

Dalyan Vakfı

Ekim 2019-Haziran 2020
Ekim 2020-Haziran 2021

Atölyeler ile risk altındaki çocukların, zihinsel, fiziksel ve sosyal anlamda güçlendirerek okulu terk etmeyi önlemek amaçlandı.

Dalyan Araştırma Projesi

Dalyan Araştırma Projesi

Ekim 2019-Haziran 2020
Ekim 2020-Haziran 2021

Karagümrük'te, çocuklarla doğrudan ilişkili grupların (öğretmenler ve bakım verenler), çocukların okul terkinde nasıl rol oynadığını, eğitim ortamlarının çocukların özel ihtiyaçlarına ne kadar cevap verdiğini belirlenmek hedeflendi. SGD’nin çalışmalarının etkilerinin değerlendirilmesi ve çocukların okulu terkini önlemeye yönelik geliştirilen modelin revize edilip kurum kültürünün bir parçası haline gelebilmesini sağlayacak araçların tespiti amaçlandı.

Covid-19 Desteği

Kahane Vakfı

Eylül 2020-Mart 2021

Karagümrük bölgesindeki dezavantajlı grupların Covid-19 ile doğan acil ihtiyaçları (gıda, hijyen, internet vb.) karşılamak amaçlandı.

Covid-19 Desteği

Dalyan Vakfı

Mayıs-Haziran 2020

Karagümrük bölgesindeki dezavantajlı grupların Covid-19 ile doğan acil ihtiyaçları (gıda, hijyen, internet vb.) karşılamak amaçlandı.

Covid-19 Sürecinin Risk Altındaki Çocuklara Etkisi-Hak İhlalleri

Etkiniz AB Programı/Proje ortakları: Başak Kültür Sanat Vakfı (BSV), Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM) ve Small Projects Istanbul (SPI) adıyla bilinen Zeytin Ağacı Derneği

Mart-Nisan 2020

İstanbul’un Farklı Yerleşimlerinde Çocukların Haklarına Erişimi Araştırması’nda, Covid-19 sürecinde risk altındaki ve kırılgan bölgelerdeki, diğer bir deyişle, özel koruma önlemleriyle desteklenmesi gereken çocukların haklarına erişimine dair durum tespiti yapmak, hangi alanlarda haklara erişilemediğini ve bunun çocuklara etkisini ve alınması gereken kısa ve uzun vadeli önlemleri ortaya koymak amaçlandı.

Okulda Ben de Varım

Sivil Toplum için Destek Vakfı

Ocak-Ağustos 2019

Risk altındaki çocukların içinde bulundukları eğitim ortamlarının çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik kurgulanması ve çocuklarla doğrudan ilişkili grupların güçlendirmesi yolu ile çocukların okulu terk etmelerinin önlenmesi amaçlandı.

Genç Bostan

Uluslararası Çocuk Merkezi

Mart-Temmuz 2019

SGD’nin çalışmalarına katılan artık lise çağında olan gençlerin konusunu belirlediği projede, şehir içerisinde çevreye zarar vermeksizin üretim yapılabilecek çocuk dostu alanların yaratılması amaçlandı.

Değişim Çemberi

Hayata Destek Derneği

Şubat-Eylül 2019

Derneğin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken insan kaynağının istihdam edilmesi, gönüllü sisteminin kurulması, kaynak geliştirme faaliyetleri yapılması ve izleme-değerlendirme çalışmalarının kapsamlı hale getirilmesi amaçlandı.

Birlikte Programı Kurumsal Destek

Birlikte Programı Kurumsal Destek

2018-2019

Derneğin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken insan kaynağının istihdam edilmesi, gönüllü sisteminin kurulması, kaynak geliştirme faaliyetleri yapılması ve izleme-değerlendirme çalışmalarının kapsamlı hale getirilmesi amaçlandı.

Benim Okulum Benim Haklarım

Benim Okulum Benim Haklarım

Ocak 2018-Ağustos 2018

Risk altında, dezavantajlı, ayrımcılık mağduru çocukların içinde bulundukları eğitim ortamlarının çocukların özel ihtiyaçlarına yönelik kurgulanması ve çocuklarla doğrudan ilişkili grupların güçlendirmesi yolu ile çocukların okulu terk etmelerinin önlenmesi amaçlandı.

STDV Kurumsal Destek Programı

Sivil Toplum için Destek Vakfı

Mart 2017-Aralık 2017

Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla üç kişinin (kaynak geliştirme uzmanı, genel koordinatör ve etki değerlendirme uzmanı) istihdam edilmesi amaçlandı.

Sulukule-Karagümrük'te Çocuk Katılımlı Keşif Yolculuğu

Sulukule-Karagümrük'te Çocuk Katılımlı Keşif Yolculuğu

Mart 2017-Mayıs 2017

Çocukların birlikte bir ürün geliştirmesi yolu ile aynı mahalleyi paylaştıkları farklı etnik grupların varlığını keşfetmesi, mahalleyi keşfetmeye gelecek olan çocuk grupları ile mahallede yaşayan çocuklar arasında iletişim sağlaması ve sosyal bağın geliştirilmesi hedeflendi. Karakutu Derneği ile birlikte çalışıldı.

RE/MAX Türkiye Fonu

Sivil Toplum için Destek Vakfı

Aralık 2016-Kasım 2017

Fatih-Karagümrük bölgesindeki çocukların okulla bağlarını güçlendirerek okulu terki önlemek amaçlandı. Çocukların eğitsel ve yaratıcılıklarının gelişimine yönelik atölyeler, faaliyetler düzenlemek ve beslenme, kırtasiye ve burs desteği sağlamak hedeflendi.

STDV Kurumsal Destek Programı

Sivil Toplum için Destek Vakfı

Mayıs 2016-Aralık 2016

Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla iki kişi (kaynak geliştirme danışmanı ve genel koordinatör) istihdam edilmesi amaçlandı.

Okulu Terki Önleme Faaliyetleri

Sivil Düşün Programı

Ekim 2015-Ocak 2016 
Şubat-Mayıs 2016

Risk altındaki çocukların okulla bağlarını güçlendirmek, eğitime erişimlerine destek olmak ve model oluşturarak yaygınlaştırmak hedeflendi.