Skip to main content

2023-2024 dönemi için gönüllülerimizi arıyoruz!

Başvuru süresi 5 Ekim 23:59'a kadar uzatıldı!

SGD 2023-2024 Gonullu Cagrisi

2023 Ekim-2024 Haziran döneminde, İstanbul’un Fatih bölgesinde bulunan okullarda çocuklarla ve Karagümrük’teki derneğimizde çocuklar ve kadınlarla yürüteceğimiz atölyeler için bizleri destekleyecek gönüllüler arıyoruz. 

Sulukule Gönüllüleri Derneği(SGD), çocukların, gençlerin ve kadınların iyi olma hallerini güçlendirmek için çalışıyor.
Gönüllümüz olarak, katılımcıların güçlenmesine destek olabilir, kendinizi birçok alanda geliştirme fırsatı yaratabilirsiniz:

 • Risk altındaki çocuk, genç ve kadınlarla çalışma deneyimi kazanarak, sivil toplum, sosyal hizmet uzmanlığı, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarda kariyer hedefinize hazırlanabilirsiniz
 • Atölye kolaylaştırıcılığı deneyimi kazanabilirsiniz
 • Farklı konularda eğitimler ve atölye sonrası toplantılarla alana dair bilginizi artırabilirsiniz
 • Ekip çalışmasını deneyimleyebilir, iletişim becerilerinizi artırabilirsiniz.

SGD Gönüllüsü olmak nasıl bir deneyimdir, gönüllülerimizden okuyun: Gönüllülerimiz

Hangi çalışmalarımızda gönüllü ihtiyacımız bulunuyor?

Spor ve Beden Hareketi Atölyesi
Spor ve beden hareketlerini kullanarak gerçekleştirilen atölyelerle, çocukları beden farkındalığı, duyguları tanıma, iletişim ve empati gibi konularda güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Sanat Atölyesi
Sanat atölyesi ile çocukların kendilerini çeşitli yollarla ifade etmesini, ekip olma ve sosyal ilişkiler geliştirme becerilerini güçlendirmesini hedefliyoruz.

Masal Atölyesi 
Masal atölyesi ile çocukların masal karakterlerinin yaşadığı duygu durumları ve olay örgüleri ile kendi duygularını keşfetmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini hedefliyoruz. 

Kadın Çalışmaları
Karagümrük ve civarında yaşayan kadınlarla, akademik destek çalışmaları yürütüyor, onları kadın ve çocuk hakları gibi konularda güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Fotoğraf Atölyesi
Fotoğraf atölyesi ile çocukların ekip çalışmasıyla, fotoğrafçılığa dair bilgiler edinerek, farklı fotoğraf çekme tekniklerini deneyimleyip çevrelerini keşfetmelerini hedefliyoruz.

Dijital Güvenlik Atölyesi
Gençlerin dijital haklar, güvenlik, dezenformasyon ile mücadele gibi konularda dijital okuryazarlıklarını geliştirmeyi ve bilgilerini çocuklara aktarmalarını hedefliyoruz. 

Uzaktan Destek
Web sitemizde yayımlanmak üzere, çalışma konularımıza dair literatür tarama, çeviri gibi çalışmaları kapsamaktadır. 

SGD gönüllüsünün görev ve sorumlulukları nelerdir?

 • Gönüllüsü olduğu atölyelere düzenli katılım göstermek.
 • Gönüllüsü olduğu uzaktan destek çalışmalarını düzenli ve özenli şekilde teslim etmek. 
 • Gönüllü koordinatörü ve atölye kolaylaştırıcısı ile uyumlu bir şekilde çalışmak. 
 • Atölye sonrasında değerlendirme formlarını doldurmak.
 • Her ay düzenli olarak  yapılacak olan toplantı ve eğitimlere katılmak.
 • Gönüllüğü süresince dahil olduğu çalışma grubundaki (Motivasyon, aylık toplantı) sorumluluklarını yerine getirmek.
 • SGD’nin hak temelli ilkelerine saygı  göstererek, çalışmalar sırasında bu  ilkelere dikkat etmek.
 • Çocuk Güvenliği Politikası prosedürlerine ve  Temel Etik ve Davranış Kuralları Belgesi’ne uymak. 

Kimler başvurabilir? 

 • Saha çalışması öncesinde 14-15 Ekim 2023, saat 10:30-17:30 arası yüz yüze gerçekleşecek oryantasyon eğitiminin tamamına katılmayı taahhüt eden,
 • 18-35 yaş arası, 
 • İstanbul’da ikamet eden (Uzaktan çalışmalar hariç)
 • Çocuklar ve kadınlarla çalışmaya istekli olan ve ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, şiddetsiz iletişim konularında farkındalık ve güçlendirme çalışmalarına katkı sunmak isteyen,
 • Yukarıda yazan görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt eden herkes başvuru yapabilir. 

Başvuru süreci nasıl ilerleyecek?

Başvurular 5 Ekim 23:59’da sonlanacaktır. 

Başvurusu ilk aşamada olumlu olarak değerlendirenler ile tanışma buluşması yapılacak, ardından olumlu-olumsuz dönüşler 5-6 Ekim tarihleri arasında mail yoluyla iletilecektir.  

Değerlendirme aşamasında; cinsiyet dengesi, motivasyon, hak kavramına bakış açısı, düzenli katılım kriterleri temel alınacaktır.

Gönüllülük süreciyle ilgili herhangi bir soru için gönüllü koordinatörümüz ile iletişime geçebilirsiniz:  

Başvuru Formu için tıklayınız:  https://forms.gle/N1r82R34knb44mLK7

Sitemiz Google Analytics kodu barındırmaktadır. Google bu hizmet için cookie kullanmaktadır.