• Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu.

  Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir.

  Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD'nin hedeflerinin başında gelmektedir.

  • Yaratıcılığı destekleyen katılımcı yöntemlerle çocuk dostu alanlar oluşturmak
  • Okul alanında hak temelli atölyeler ile çocukları sosyal ve psikolojik yönden güçlendirmek.
  • Okulu terki önlemek için bütüncül yaklaşım içeren modeller geliştirmek, bu modelleri yaygınlaştırmak.
  • Bağ kurmak

  Hedef kitle ve çevresiyle, alanda iletişim kurmayı önemsiyor, güven bağının çalışmalar için gerekli olduğuna inanıyoruz.
  Çalışanlarımız arasındaki bağın güçlü olmasını sağlıyor, ekibimizi seviyoruz :)


  • Yaratıcılık

  Formal olmayan öğrenme yöntemlerini kullanmayı, kurgulamayı önemsiyoruz.
  Sahanın sürpriz dolu doğasının, doğaçlama becerilerimizi artırmasını seviyoruz.


  • Bütüncül yaklaşım

  Çocuğun bulunduğu her alanda (aile, okul, mahalle) çalışıyoruz.


  • Katılım

  Faaliyetlerimize, gönüllü ve çocuk katılımını sağlıyoruz.


  • Eşitlik

  Kurulan tüm ilişkilerde, eşit bir yaklaşım benimsiyoruz.


  • Esneklik-ihtiyaç odaklılık 

  Faaliyetlerimiz, alanın ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına göre planlanıyor, güncelleniyor.


  • Gönüllü Çalışma

  Gönülden yapılan işin, bize ve temasta olduğumuz kişilere, mutluluk verdiğini düşünüyoruz.
  Gönüllülerimizle olan bağımızın güçlü olmasını çok seviyoruz :)

 • Tüzük

  Beyanname

  Faaliyet raporu

  Etki değerlendirme raporu


Prof. Naci Şensoy Caddesi, Sağel Sokak, No: 2/D,
Karagümrük, Fatih, İstanbul

Sitemiz Google Analytics kodu barındırmaktadır. Google bu hizmet için cookie kullanmaktadır.