Sulukule Gönüllüleri Derneği, Sulukule Platformu’nun bir parçası olarak, yıkım alanında gönüllü çalışan kişiler tarafından, 2010 yılında kuruldu.

Sulukule Gönüllüleri, risk altındaki, dezavantajlı, ayrımcılığa maruz kalmış gruplarla çalışmayı, hak temelli faaliyetler organize etmeyi hedeflemektedir.

Okulu terki önlemek, kadınlara ve çocuklara hakları konusunda farkındalık kazandırmak, SGD'nin hedeflerinin başında gelmektedir.

  • Yaratıcılığı destekleyen katılımcı yöntemlerle çocuk dostu alanlar oluşturmak
  • Okul alanında hak temelli atölyeler ile çocukları sosyal ve psikolojik yönden güçlendirmek.
  • Okulu terki önlemek için bütüncül yaklaşım içeren modeller geliştirmek, bu modelleri yaygınlaştırmak.

Prof. Naci Şensoy Caddesi, Sağel Sokak, No: 2/D,
Karagümrük, Fatih, İstanbul

Sitemiz Google Analytics kodu barındırmaktadır. Google bu hizmet için cookie kullanmaktadır.